Pianka poliuretanowa laminopol
zywice laminopol

System utwardzający

Inicjatory polimeryzacji dodaje się w celu rozpoczęcia reakcji sieciowania. W temperaturze podwyższonej działają one same, stosowane w temperaturze pokojowej wymagają wprowadzenia przyspieszaczy.

W produkcji stosowane są:

  1. INICJATORY POLIMERYZACJI - nadtlenki organiczne (standardowym do utwardzania żywic poliestrowych jest nadtlenek metyloetyloketonu - Butanox M-50)
  2. PRZYSPIESZACZE POLIMERYZACJI - sole kobaltu trójwartościowego (np. naftenian kobaltu 1% lub 6% - Akcelerator NL-53 10%)
  3. INHIBITORY - dodatki spowalniające proces utwardzania - Inhibitor NLC-10

Preferowane jest stosowanie żywic preakcelerowanych / przyspieszonych (zarówno żywic i żelkotów), zawierają wmieszany w żywicę przyspieszacz polimeryzacji. Do żywic przyspieszonych dodawany jest tylko inicjator polimeryzacji (nieprawidłowo potocznie nazywany utwardzaczem).

powrót

zelkoty